Vi vil skape et inkluderende fellesskap hvor voksne mennesker som har særlig behov for støtte og hjelp, sammen med medarbeidere, kan få et fullverdig liv i den sosiale, arbeidsmessige og kulturelle hverdagen. Vi respekterer hverandres forskjellighet, inspirerer og støtter hverandre til å ta ansvar for eget liv.

Vi fremmer biodynamisk og økologisk jordbruk gjennom dyrking, miljøpleie, foredling og formidling.

Vi er et sted hvor antroposofiske impulser kommer sammen og blir synlige gjennom aktiviteter med grunnlag i Camphill Landsbystiftelses formål og Karl Königs fellesskapsimpuls.

Sosialterapi og sosialpedagogikk er vår faglig bakgrunn og indre holdning for et liv i et fargerikt fellesskap der alle har sine spesielle forutsetninger.