Camphill Landsbystiftelse i Norge er en ideell stiftelse som i over 50 år har utført helse- og omsorgstjenester på vegne av kommunene og vi mottar et rammetilskudd over kapittel 761 post 72 som delfinansierer tilbudet vårt.

De andre inntektene kommer fra betaling for kost og losji fra både medarbeiderne og beboerne, fra et bidrag til økologisk gårdsdrift, fra Studieforbundet Solidaritet og fra kommunale ekstramidler for noen beboere.

I tillegg er det inntekter fra salg fra verkstedene, butikk, skog og gård.