Ønsker du å bli medarbeider eller praktikant i en av landsbyene for en kortere eller lengre periode? Eller lurer du på hvordan det er å bo og jobbe i en landsby? Ta direkte kontakt med den aktuelle landsbyen eller kontakt Sekretariatet på tlf. 73 97 84 60 eller send oss en e-post til: sekretariat@camphill.no

Camphill landsbyene tar også imot unge mennesker som ønsker et praksisopphold før eller under studietiden.

Du finner masse informasjon og søknadsskjema på sidene til den enkelte landsby.

Du kan også fylle ut og sende dette felles søknadsskjemaet  (PDF, 75KB) til sekretariat@camphill.no -så gjør vi dette tilgjengelig for landsbyene.