Ønsker du å bli medarbeider eller praktikant i en av landsbyene for en kortere eller lengre periode? Eller lurer du på hvordan det er å bo og jobbe i en landsby? Ta direkte kontakt med den aktuelle landsbyen eller kontakt Sekretariatet på tlf. 73 97 84 60 eller send oss en e-post til: sekretariat@camphill.no

Camphill landsbyene tar også imot unge mennesker som ønsker et praksisopphold før eller under studietiden.

Du finner masse informasjon og søknadsskjema på sidene til den enkelte landsby.