Dersom du ønsker å være medarbeider eller praktikant i en av landsbyene for kortere eller lengre tid eller lurer på hvordan det er å bo og jobbe i en landsby, ta direkte kontakt med den aktuelle landsbyen eller ta kontakt med Sekretariatet: tlf. 73 97 84 60 eller epost: sekretariat@camphill.no.

Camphill landsbyene tar også imot unge mennesker som ønsker et praksisopphold før eller under studietiden.

Du finner masse informasjon og søknadsskjema på sidene til den enkelte landsby.