Camphill landsbyene mottar mennesker med utviklingshemming og andre voksne med særlige omsorgsbehov. En søknad om plass rettes til den aktuelle landsbyen eller til Sekretariatet (sekretariat@camphill.no) 

Beboere til Camphillandsbyene tas kun inn på bakgrunn av et kommunalt vedtak om plass i Camphill Landsbystiftelsen. Det kommunale vedtaket må gi beboeren et rettskrav på helse- og omsorgstjenester samt særskilt tilrettelagt bolig.

Det er vanlig at søkeren inviteres til en personlig samtale og et besøk i landsbyen. Dersom interessen fortsatt er til stede, vil det tilbys et prøveopphold i noen uker.

For mer utfyllende informasjon om søknadsprosessen knyttet til å søke plass i den enkelte landsby, vennligst besøk den enkelte landsbys nettsides menypunkt; "Bli beboer", eller ta kontakt med en av oss i Sekretariatet på telefon eller e-post.