Vi rekrutterer medarbeidere hele året. 

Klikk her (PDF, 46KB) for å laste ned skjemaet for å søke. Vennligst send utfylt skjema til epost: solborg@camphill.no

Dette kan kan også sendes per post til:

Camphill Landsbystiftelse Solborg
- Ved medarbeidermandatgruppen
Solborgveien 21
3520 Jevnaker
Norge

Det er også mulig å søke seg til Solborg som voluntør gjennom en sendeorganisasjon f.eks. FOW (Friends of Waldorf/Freunde Von Waldorf).
Klikk her FOW for å lese mer om deres Voluntør program.