1. Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår, handler hos oss og/eller er i kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

 

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:

 

Hanna Schmeding, daglig leder i CLS

Kontaktinformasjonen til Hanna Schmeding er:

Adresse: Malvikvegen 1333, 7550 Hommelvik

E-post: hanna.schmeding@camphill.no

Telefon: 90947871

Org.nr.: 973 447 492

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Sekretariatet: sekretariat@camphill.no

 

 

3. Personopplysninger som behandles, formål og grunnlag for behandlingen

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er, hvordan vi kommer i kontakt med deg og hvilke av tjenestene våre du benytter.

Nedenfor følger en oversikt av forskjellige behandlingsaktiviteter og hvilke opplysninger vi kan behandle for hver enkelt aktivitet og på hvilket juridisk grunnlag.

 

3.1 Kommunikasjon og kontakt

Vi benytter i tillegg din kontaktinformasjon for å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss og for å kunne gi deg relevant informasjon i forbindelse med din henvendelse. Formålet med behandlingen er å kunne gi deg relevant og god informasjon.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og/eller f).  

 

3.2 Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker ikke informasjonskapsler (cookies).

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav f. og artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

 

​​​​​​​3.3 Rekruttering

Ved rekruttering vil vi kunne behandle navn, kontaktopplysninger, CV, søknad, tester o.l. for å behandle jobbsøknaden din. 

Behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b om å gjennomføre tiltak på grunnlag av søknaden med sikte på å inngå en arbeidsavtale. Personopplysningene innhentes fra søkeren og fra oppgitte referanser.

 

 

4. Deling av opplysninger

Vi deler ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for dette, herunder når en slik deling er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg eller det foreligger et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker i enkelte tilfeller databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne, dette gjelder f.eks. der vi benytter oss av systemleverandører eller andre leverandører som er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. I slike tilfeller har vi inngått nødvendige avtaler for å sikre at opplysningene benyttes i tråd med gjeldende personopplysningsregelverk.

Vi kan også dele opplysninger med offentlig myndighet når dette er påkrevd i henhold til lov eller vedtak fra myndighet.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

 

5. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Vi sletter din korrespondanse med oss etter maks 1 år og din søknad etter 6 måneder.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

 

6. Rettigheter for den registrerte

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss på sekretariat@camphill.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi gir tilgang til riktig person.

 

 

7. Klager

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på sekretariat@camphill.no.

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:  www.datatilsynet.no .

 

 

8. Endringer

​​​​​​​Vi har behov for å oppdatere vår personvernerklæring etter hvert som vi utvikler nye produkter og tjenester. Dersom vi gjør større endringer i vår personvernerklæring vil vi også kunne kontakte deg gjennom for eksempel e-post eller øvrige kanaler for å informere om endringen. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

OPPDATERT 26.1.24