Våre ansatte

de ansatte på Sekretariatet
De ansatte på Sekretariatet i Hommelvik

Sekretariatet i Camphill landsbystiftelse i Norge består av 4 fast ansatte i tillegg ti et hovedstyre bestående av 7 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Den daglige jobben for sekretariatets ansatte handler først og fremst om å holde kontakten med det som skjer i landsbyene og bistå der det til enhver tid er behov. I tillegg fungerer sekretariatet som et bindeledd mellom landsbyene, ledergruppene i landsbyene, lokalstyrene, hovedstyret og representantskapet. I tillegg er sekretariatet ansvarlig for kommunikasjon med bevilgende myndigheter.

Hanna Schmeding

Hanna Schmeding

Daglig leder
+47 90947871

Hege Horn

Sosionom
Telefon: +47 73978460

Hillevi Laugsand

Administrasjonsmedarbeider
Telefon: +47 73978460
Jørund Meder

Jørund Meder

Økonomisjef
+47 97713666
Camphill Norge
Malvikvegen 1333
7550 Hommelvik
73 97 84 60