Hvis du ønsker å åpne lenken i ny fane kan du holde Ctrl-tasten nede og trykke på lenken (Mac: holde kommando/eple-tasten nede og trykk på lenken):

 

 • BINGN -Biodynamic Inititative for the Next Generation of Nordic farmers. BINGN Apprenticeship Program - er en treårig praktisk og teoretisk utdanning innen økologisk og biodynamisk jordbruk i de nordiske landene.

 • Biologisk-dynamisk Forening -arbeider for å spre kunnskap og interesse for den biologisk-dynamiske jordbruksmetoden, ernæringsspørsmål og naturforvaltning satt inn i en helhetlig kulturell sammenheng.

 • Camphill Baltic Seminar -et treårig deltidskurs, arrangeres i fire blokker per år, for Camphill medarbeidere i nordområdene.

 • Camphill Northern Region Association -nitten Camphill samfunn i sju land, i Nord-Europa, som støtter samfunn for mennesker med særlige omsorgsbehov.

 • Internasjonal Dugnad -ønsker å bidra til internasjonal forståelse, fred og solidaritet hovedsakelig gjennom å arrangere arbeids- og studieleire.

 • Karl König Institute (Archives) -gir materielle, økonomisk og idealistisk støtte til Karl König-arven, spesielt via Arkivet, bøker og andre publikasjoner, relatert forskning, samt ulike arrangementer, aktiviteter og initiativer som organiseres over hele verden.

 • Liste over Camphill landsbyer

 • NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

 • Stiftelsen SOR -arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter. De arbeider også for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom samvirke med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner.

 • Sosialterapeutisk Forbund -består av 14 selvstendige virksomheter for mennesker med spesielle behov; barn, ungdommer og voksne. Virksomhetene gir tilbud om skole, bolig og arbeid til cirka 300 elever/beboere. Til grunn for arbeidet ligger det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner.

 • Steinerhøyskolen -tilbyr bachelorgrad i sosialpedagogikk