Vidaråsen Landsby er den eldste og største av landsbyene i Norge og ligger ved Andebu i Sandefjord kommune i Vestfold. I dag bor det omkring 150 mennesker her. Landsbyen ligger fredelig til i et kupert landskap omkranset av skoger og jordbruksarealer. Vidaråsen driver foruten gården; bakeri, ysteri, snekkerverksted, dukkeverksted, veveri, pottemakerverksted, urteverksted, butikk og en liten betongvarefabrikk. Her finnes et kapell og en stor sal hvor det holdes konserter, teaterforestillinger, foredrag og allmøter. Vidaråsen har også et terapihus; Ita Wegman-hus, for mennesker som trenger ekstra pleie.

Her finner du hjemmesiden til Vidaråsen Landsby: https://vidarasen.camphill.no/

Henvendelse: Vidaråsen Landsby, Landsbyveien 34, 3158 Andebu
Telefon: 33 44 41 00 (kl. 9–12, man.-fre.)
Faks: 33 44 40 01
E-post: office@vidaraasen.no

Hjemmeside: vidarasen.camphill.no