Vidaråsen Landsby er den eldste og største av landsbyene i Norge og ligger ved Andebu i Sandefjord kommune i Vestfold. I dag bor det omkring 140 mennesker her. Landsbyen ligger fredelig til i et kupert landskap omkranset av skoger og jordbruksarealer. På Vidaråsen drives det gård, gartneri, skogen, utegruppe, bakeri, meieri, urteverksted, snekkerverksted, veveri, toveverksted, maleverksted, vaskeri, sykkelverksted, butikk og gjestehus. Her finnes et kapell og en stor sal hvor det holdes konserter, teaterforestillinger, foredrag og allmøter. Vidaråsen har også et terapihus; Ita Wegman-hus, for mennesker som trenger ekstra pleie.

Klikk her for å komme til Vidaråsen Landsbys hjemmeside

Henvendelse: Vidaråsen Landsby, Landsbyveien 34, 3158 Andebu

Send brev til: Vidaråsen Landsby, Postboks 14, 3162 ANDEBU
Telefon: 33 44 41 00 (kl. 9–12, ma.-fr.)
E-post: office@vidaraasen.no

Hjemmeside: vidarasen.camphill.no