Camphill Rotvoll ligger landlig til, ned mot fjorden, ikke langt fra Trondheim by.
Vi holder til i et vanlig boligområde og er omlag 25 mennesker fordelt på 3 bolighus med plass til 10 voksne som trenger hjelp i dagliglivet. På Rotvoll har vi et stort gartneri med grønnsak- og urtedyrking både på friland og i drivhus og vi holder noen få sauer sammen med Steinerskolen på Rotvoll. Vi har også flere verksteder: et flott veveri, safteri, bakeri og en liten landhandel. Camphill Rotvoll tilbyr tilrettelagt arbeid også til folk som ikke bor på stedet, men vil ha et tilbud på dagtid. 

Henvendelse: Camphill Rotvoll, Rotvoll allé 1, 7053 Ranheim
Telefon: 73 82 68 50 (kl. 9-12, man.-fre.)
Faks: 73 82 68 51
E-post: velkommen@camphill-rotvoll.no