Camphill Rotvoll ligger landlig til, ned mot fjorden, ikke langt fra Trondheim by.
Vi holder til i et vanlig boligområde og er omlag 30 mennesker fordelt på 3 bolighus med plass til 10 voksne som trenger hjelp i dagliglivet. På Rotvoll har vi et stort gartneri med grønnsak- og urtedyrking både på friland og i drivhus og vi holder noen få sauer sammen med Steinerskolen på Rotvoll. Vi har også flere verksteder: et flott veveri, safteri, bakeri og en liten landhandel. Camphill Rotvoll tilbyr tilrettelagt arbeid også til folk som ikke bor på stedet, men vil ha et tilbud på dagtid.

Klikk her for å komme til Camphill Rotvolls hjemmeside

Henvendelse: Camphill Rotvoll, Arkitekt Ebbells Veg 11, 7053 Ranheim
Telefon: 73 82 68 50 (kl. 9-14, ma.-fr.)
E-post: velkommen@camphill-rotvoll.no