Vallersund Gård er en liten Camphill-landsby som ligger ytterst på Trøndelagskysten. Det er en landsby utenom det vanlige som gir omsorg til forskjellige mennesker med spesielle behov. På stedet bor det 35 mennesker. Her holder også FRAMskolen til, et folkehøyskole-lignende tilbud for unge utviklingshemmede.

Klikk her for å komme til Vallersund Landsbys hjemmeside

Klikk her for å komme til FRAMskolens hjemmeside

Henvendelse: Vallersund Gård, Valsøyveien 145, 7167 Vallersund
Telefon: 72 52 70 80 (kl. 9–12, ma.–fr.)
E-post: vallersund-gaard@camphill.no

E-post: framskolen@camphill.no