Vallersund Gård er en liten Camphill-landsby som ligger ytterst på Trøndelagskysten. Det er en landsby utenom det vanlige som gir omsorg til forskjellige mennesker med spesielle behov og her holder Framskolen til, et folkehøyskolelignende tilbud for unge utviklingshemmede.

Henvendelse: Vallersund Gård, 7167 Vallersund
Telefon: 72 52 70 80 (kl. 9–12, man.–fre.)
Faks: 72 52 70 99
E-post: vallersund-gaard@camphill.no