Vallersund Gård er en liten Camphill-landsby som ligger ytterst på Trøndelagskysten. Det er en landsby utenom det vanlige som gir omsorg til forskjellige mennesker med spesielle behov og her holder Framskolen til, et folkehøyskole-lignende tilbud for unge utviklingshemmede.

Klikk her for å komme til Vallersund Landsbys hjemmeside

Klikk her for å komme til FRAMskolens hjemmeside

Henvendelse: Vallersund Gård, Valsøyveien 145, 7167 Vallersund
Telefon: 72 52 70 80 (kl. 9–12, ma.–fr.)
E-post: vallersund-gaard@camphill.no

E-post: framskolen@camphill.no