Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Landsbyen ligger ved Jøssåstjernet i Mostadmark ikke langt unna kulturbyen Trondheim og flyplassen Trondheim/Værnes. I landsbyen bor det ca. 35 mennesker. I tillegg kommer det på dagtid en del folk fra lokalmiljøet som tar del i arbeidet. Utenom bofellesskapet tilbyr Jøssåsen landsby tilrettelagt arbeid også til folk som ikke bor på stedet, men som vil ha et tilbud på dagtid.

Camphill Jøssåsen Landsby er basert på Rudolf Steiners antroposofi og Karl Kønigs fellesskaps impuls. Dette gjenspeiler seg i det daglige liv: vårt arbeidsliv gjennom at vi driver biodynamisk jordbruk og har fokus på det helhetlige menneske i arbeidslivet, vårt kulturliv gjennom feiring av merkedager og høytidene og i det sosiale liv gjennom nyskapende samlivsformer og nytenking innen økonomi.

Klikk her for å komme til Jøssåsen Landsbys hjemmeside

Henvendelse: Jøssåsen Landsby, Jøssåsvegen 161, 7550 Hommelvik

Telefon: 73 97 12 22 (kl. 9-13, ma.-fr.)
E-post: office@jossasen.no 
E-post (søknader): application@jossasen.no