Hogganvik ligger i et typisk Vestlands-landskap ved Vindafjorden i Ryfylke. Landsbyen har utsikt mot fjorder og fjell. Gården, gartneri og skogsdriften gir arbeid til de fleste. Her er også et ysteri og et lite snekkerverksted. 45-50 mennesker bor og jobber i Hogganvik.

Her finner du hjemmesiden til Hogganvik Landsby: https://hogganvik.camphill.no/

Henvendelse: Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal
Telefon: 52 76 01 11 (kl. 9–12, man.–fre.)
Faks: 52 76 04 08, 
E-post: hogganvik@camphill.no