Arbeidsgiver: Camphill Landsbystiftelse i Norge
Stillingstittel: Faglig leder for helse og omsorg
Frist: 5.4.24
Ansettelsesform: Fast 

Camphill Landsbystiftelse i Norge arbeider med en unik og inkluderende modell for å yte helse- og omsorgstjenester til ca. 125 personer med utviklingshemming.

Landsbystiftelsen er organisert med 6 avdelinger/landsbyer som ligger i Sør- og Midt-Norge og har en fellesadministrasjon (sekretariat) med kontor i Hommelvik i Trøndelag.

Stiftelsen har ca. 250 medarbeidere, hvorav de fleste bor med sin familie i en landsby

og er sysselsatt i bofellesskapene, i verksteder og i gårdsdriften.

Landsbystiftelsen finansieres i hovedsak over statsbudsjettet.

Fyldig informasjon med tekst og bilder finnes på: www.camphill.no.

 

Landsbystiftelsen ønsker å styrke sin kompetanse innen området helse og omsorg - med en stilling knyttet til stiftelsens fellesadministrasjon (sekretariatet).

Vi søker etter en kompetent og erfaren medarbeider som sammen med ressurspersoner i landsbyene kan styrke og utvikle Landsbystiftelsens kompetanse på området, og som har interesse og engasjement for mennesker med utviklingshemming.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Påse at det gis et forsvarlig tjenestetilbud innenfor gitte rammer.
 • Kvalitetssikre tjenestene i samarbeid med lokale fagpersoner.
 • Utarbeide, forbedre og vedlikeholde administrative systemer og rutiner.
 • Være en faglig støttespiller for ledere og medarbeidere i deres daglige arbeid.
 • Være bindeledd mellom Landsbystiftelsen og kommunene, herunder bidra i kontraktsoppfølging og forhandlinger.
 • Være pådriver for faglig utvikling, kompetansekartlegging og utvikling av vårt tilbud.
 • Andre oppgaver delegert fra daglig leder.
 • Noe reisevirksomhet mellom landsbyene kan påregnes.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Helse- eller sosialfaglig utdanning og bakgrunn fra relevant fagkrets (vernepleier, sykepleier, etc.), med erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming.
 • Ønskelig med videreutdanning i helserett og ledelse.
 • Erfaring fra samspillet mellom myndigheter og ideelle leverandører av helse- og omsorgstjenester er ønskelig, men ikke nødvendig.
 • Ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Det er en fordel å ha noe kjennskap til Camphill-bevegelsens verdigrunnlag.

 

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en positiv og motiverende person med gode samarbeidsevner.

Du må være tydelig i din kommunikasjon, og ikke være redd for å ta beslutninger.
 

Rapportering mv:

Stillingen vil administrativt være knyttet til sekretariatet i CLS, som i dag består av 4 medarbeidere.

Sekretariatet er lokalisert i Hommelvik ved Trondheim.
Arbeidssted kan avtales, og kan gjerne være i en av landsbyene som CLS driver.
Stillingen rapporterer til daglig leder.  

Stillingen som faglig leder vil medføre jevnlige besøksreiser til stiftelsens 6 landsbyer. Hjemmekontor kan benyttes etter avtale med daglig leder.

Landsbystiftelsen tilbyr:

En meningsfull jobb der du får muligheten til å være med på å videreutvikle et unikt omsorgstilbud for mennesker med utviklingshemming.

Et stimulerende arbeidsmiljø med mennesker med ulike utdanninger og bakgrunn. 

Vi kan tilby kursing i sosialterapi/sosialpedagogikk.
Vi tilbyr lønn etter avtale, god pensjonsordning og gode forsikringsordninger.
Fast arbeidstid, men gode muligheter til å planlegge egen arbeidshverdag.

 

Informasjon:
For nærmere informasjon om stillingen kontakt daglig leder Hanna Schmeding, mob. 90947871

Søknad med CV sendes som e-post til hanna.schmeding@camphill.no

Søknadsfrist: 5.4.24

For ansettelse kreves politiattest.