Ita Wegman hus er et omsorgshus og et bofellesskap for eldre mennesker med spesielle omsorgsbehov beliggende i Vidaråsen landsby. Her er det 8 plasser for eldre.

Huset har vokst frem fra de verdier og det menneskesynet som Vidaråsen Landsby bygger på - at ethvert menneske har et sunt indre vesen og at det kan utvikle sitt potensial i en sosial sammenheng.

Henvendelse: Ita Wegman hus ved Vidaråsen Landsby, Landsbyveien 34, 3158 Andebu
Telefon: 33 44 41 00 (kl. 9–12, man.-fre.)
E-post: office@vidaraasen.no