Målsettingen med skolen er å skape en sosial og pedagogisk ramme for unge med utviklingshemminger som forebereder seg på et liv som voksen i dagens samfunn.

Utdanningen ved FRAMskolen blir finansiert gjennom Camphill Landsbystiftelse i Norges statlige rammetilskudd, samt kommunale midler til undervisningen.

FRAMskolen ligger på Vallersund Gård, en Camphill landsby, på Trøndelagskysten.

For mer info om FRAMskolen og vårt tilbud: trykk på lenken til hjemmesiden vår nedenfor eller ta kontakt.

Henvendelse: FRAMskolen, 7167 Vallersund
Telefon: 72 52 70 80 
E-post: framskolen@camphill.no

Hjemmeside: framskolen.camphill.no