Vallersund Gård er en Camphill landsby (www.camphill.no) med økologisk og biodynamisk gård og gartneri, en liten landhandel og interessante verksteder med flere tilrettelagte arbeidsplasser.

Du kan bli en del av vårt bomiljø, vårt kulturliv, og antroposofiske felleskapsimpuls.

Du kan kombinere et medarbeiderskap på Vallersund Gård med et flerårig sosial-pedagogisk studie på Steiner Høyskolen (www.steinerhoyskolen.no) eller en økologisk og biodynamisk landbruksutdannelse, en BINGN utdannelse (www.biodynamisk.no).

Du kan bidra i arbeidet med mennesker som trenger støtte i sin hverdag, arbeid i husholdningen, bidra i gård og gartneriarbeidet og være med i det allsidige kulturlivet.

Vi ser frem til ta imot din søknad: vallersund-gaard@camphill.no kontakt: Corinna Balavoine, tel 46664857.

Klikk her for å se flere bilder og lese mer om oss på Facebook