Camphill-landsbyene i Norge vil aktivt bidra til å redusere spredningen av koronaviruset

Vi har derfor satt i verk tiltak for å bidra til at færrest mulig skal bli smittet av viruset. Det gjør vi av hensyn til helsen til våre beboere, medarbeidere og deres familier samt andre samarbeidspartnere.

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger, og har i tillegg iverksatt følgende tiltak:

Alle større arrangement er avlyst eller utsatt. Mindre arrangement i landsbyene blir vurdert fortløpende.

Alle reiser avlyses inntil videre med umiddelbar virkning. Unntak skal vurderes av landsbyledelsen.

VIKTIG: De som av ulike grunner planlegger å besøke en av landsbyene må på forhånd ta kontakt per telefon (se kontaktinformasjon på de respektive landsbysidene).