Camphill-landsbyene i Norge vil aktivt bidra til å redusere spredningen av koronaviruset

Vi har derfor satt i verk tiltak for å bidra til at færrest mulig skal bli smittet av viruset. Det gjør vi av hensyn til helsen til våre beboere, medarbeidere og deres familier samt andre samarbeidspartnere.

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger.

Se landsbyens nettside for å finne informasjon om aktiviteter og lignende.

VIKTIG: De som av ulike grunner planlegger å besøke en av landsbyene oppfordres til på forhånd å ta kontakt per telefon (se kontaktinformasjon på de respektive landsbysidene).