Medarbeider

Vi søker mennesker som vil bo og leve i fellesskap.  Ønsker du/ dere å blir del av et Camphill fellesskap tilbyr vi et hjem sammen med vår beboere, andre medarbeider og voluntører i et internasjonalt antroposofisk miljø.

Vi tilbyr:

  • et rikt arbeidsliv i ett eller flere av våre verksteder, husene, gård og gartneriet.
  • et levende og rikt kulturliv.
  • et alternativ samfunn med spennende menneskermøte og utveksling.
  • fantastisk norsk natur både til fjells og til lands. 

Send søknad til application@jossasen.no