Velkommen til Camphill Landsbystiftelse i Norge, landsbyene med plass for alle